Informacja dotycząca administracji danymi osobowymi w ramach korespondencji za pomocą poczty elektronicznej

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w nadesłanej korespondencji jest Dominik Mukrecki z siedzibą w Kowary, ul. Główna, nr 21, NIP: 6112596372.

Przesłane nam dane osobowe będą przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń. Przekazane nam dane osobowe za pomocą poczty e-mail będą udostępniane na podstawie powierzenia firmie zapewniającej nam dostęp do skrzynki e-mail.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.